fbpx

Events on week 23-29 listopad 2020

Poniedziałek, 23 listopad

Kurs BHP

Poniedziałek, 23 listopad 2020

Kurs BHP

Wtorek, 24 listopad

PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

Wtorek, 24 listopad 2020

Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia Podesty  ruchome przejezdne:

  • ukończone 18 lat
  • ukończona min. szkoła podstawowa lub gimnazjum
  • brak przeciwskazań zdrowotnych  umożliwiających podjęcie pracy na stanowisku obsługi podestów ruchomych potwierdzony zaswiadczeniem lekarskim

Celem szkolenia  jest przygotowanie  teoretyczne i praktyczne słuchaczy do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje i uzyskania uprawnień w zakresie obsługi podestów przejezdnych.

środa, 25 listopad

PODESTY RUCHOME PRZEJEZDNE

środa, 25 listopad 2020

Podesty ruchome przejezdne

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku operatora podestu ruchomego przejezdnego.

Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia:

  • ukończone 18 lat
  •  ukończona min. szkoła podstawowa lub gimnazjum
  •  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku obsługi podestów przejezdnych

Czwartek, 26 listopad

Obsługa kas fiskalnych

Czwartek, 26 listopad 2020

Kurs obsługi kas fiskalnych

Piątek, 27 listopad

Kurs spawania w metodzie TIG-141

Piątek, 27 listopad 2020

Zapraszamy na kurs spawania spoin pachwinowych blach metodą  TIG-141 stali niestopowej „czarnej” lub  stali stopowej „nierdzewnej” w Jarosławiu.

Kurs spawania w metodzie MAG-135

Piątek, 27 listopad 2020

Zapraszamy na kurs spawania spoin pachwinowych blach metodą  MAG-135  stali niestopowej „czarnej” w Jarosławiu.