Weekly events 07-13, STYCZEń 2019

poniedziałek, 07 styczeń

Kadry i płace

poniedziałek, 07 styczeń 2019

Kurs Kadry i Płace

Spawanie metodą TIG i MAG

poniedziałek, 07 styczeń 2019

Kurs spawacza metodą TIG i MAG

środa, 09 styczeń

BHP-okresowy dla pracowników na stanowiskach robotniczych

środa, 09 styczeń 2019

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Trwa nabór

czwartek, 10 styczeń

Prowadzimy nabór na egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

czwartek, 10 styczeń 2019

Egzamin kwalifikacyjny w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III