Print

KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH NAPĘDZANYCH

Piątek, 05 lipiec 2024

OKZ KROSNO, 38-400 Krosno, ul. Mięsowicza 4 , Krosno

tel. 510-998-001 e-mail : krosno@zdz.rzeszow.pl

Print Transportowe

Trwają zapisy !

Planowany termin rozpoczęcia : lipiec/sierpień

Po skompletowaniu grupy rozpocznie się szkolenie składające się z zajęć teoretycznych oraz z praktycznej nauki jazdy wózkiem, zakończone egzaminem przed Komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.
Celem szkolenia jest nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
Warunki jakie musi spełniać uczestnik kursu to: wykształcenie podstawowe / gimnazjalne, ukończone 18 lat, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu.

Event tags:
egzamin kurs udt wózek