Print

Kurs - Diagnosta samochodowy

środa, 03 lipiec 2024

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, Stalowa Wola, 37 -450, 37 -450, Stalowa Wola

Tel. 510998022, 692445022, e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Transportowe

KURS DIAGNOSTA SAMOCHODOWY- TRWAJĄ ZAPISY

Cel kursu:

Przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty do egzaminu kwalifikacyjnego oraz przygotwoanie kandydatów na diagnostów do prowadzenia badań technicznych pojazdów.

Program szkolenia:
Część I Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości poszczególnych działań poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczegółności pod wzgledem bezpieczeństwa jazdy i ochorny środowiska,

Częśc II szkolenie specjalistyzne w zakrsie badania technicznego autobusu, którego dopusczalna prędkość na autostradzie i drodze ekpresowej wynosi 100 km/h

Część III szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

 Część IV szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

 Część V szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą, skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania, którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

Wymagania:

 1. Wymagania:wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

2.średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

4. średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Zakończenie kursu:

Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu. Absolwent składa wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego. Zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie uprawnienia diagnosty.