Print

Kurs przygotowujący do egzaminu w zakresie uprawnień energetycznych GR I, II, III E i D

Wtorek, 18 czerwiec 2024 at 15:30

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, Stalowa Wola, 37 -450, 37 -450, Stalowa Wola

92445022, 510998022, e-mail stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Energetyczne

Rozpoczęcie: 18.06.2024 r. godz. 15:30 - egzamin energetyczny w grupach I, II, III

Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu. Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji. Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat od daty wystawienia. W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.