Print

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Wtorek, 06 czerwiec 2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, 37 -450, Stalowa Wola

92445022, 510998022, e-mail stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Ochrona zdrowia i opieki

TRWAJĄ ZAPISY NA KURS OPIEKUNKA W ŻLOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szkolenie trwa 280 godz.