Print

Przygotowujący do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnegow zakresie Eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci elektroenergetycznych Gr I,II,III E i D

Wtorek, 06 czerwiec 2023

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, 37 -450, Stalowa Wola

elefon: 692-445-022 / mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Energetyczne

TRWAJĄ ZAPISY NA KURS PRZYGOTOWUJACY DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO GR. I, II, III

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w grupie I, II, III eksploatacja oraz dozór

Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Zakres szkolenia obejmuje:

- Przepisy prawne

- Warunki techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń energetycznych

- Zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych

- Konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń energetycznych

- Gospodarka paliwami i energią

- Bhp i ppoż.

- Ochrona środowiska naturalnego

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną

powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki.