Print

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Piątek, 30 wrzesień 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Świętego Ducha 8- Dom Rzemiosła II piętro, Jarosław

telefon: 692-445-014 / mail: jaroslaw@zdz.rzeszow.pl

Print BHP

Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno- biurowych

Szkolenie skłąda się z kiludziesięciu godzin w zależności od wybranej grupy zawodowej i trwa od jednego do dwóch dni, Zagadnienia podczas kursu to m.in:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy,
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Organizacja i metody kształtowania bhp w pracy,
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp,
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy,
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,
Problemy ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego.