Print

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Piątek, 23 wrzesień 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, 37 -450, Stalowa Wola

KURS PIERWSZA POMOC

Print Pierwsza pomoc

Nazwa kursu: kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Cel: teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podjęcia akcji ratowania ludzkiego życia przed pojawieniem się wyspecjalizowanych służb medycznych.

Termin: Trwają zapisy

Program szkoleniapierwszej pomocy przedmedycznej
 
Wybrane elementy anatomii i fizjologii człowieka dla potrzeb ratownictwa
Badanie poszkodowanego
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Udzielanie pomocy przy złamaniach i krwotokach
Udzielanie pomocy w różnych sytuacjach
 
Sposób zakończenia kursu:
Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest zdanie z oceną pozytywną egzaminu końcowego. Egzamin powinien składać się z części teoretycznej i praktycznej.
Zaświadczenie będzie wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).
Zapisy informacje:
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Al.Jana Pawła II 25 a pok.906 / 9 piętro/
nr tel. 510-998-022, 692445022