Print

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

środa, 31 sierpień 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego , Aleja Piłsudskiego 2, 35-959, Rzeszów

telefon: 510-998-006 / mail: rzeszow@zdz.rzeszow.pl

Print Transportowe

Cena promocyjna 650 zł wraz z egzaminem UDT- nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Warunki stawiane kandydatom na kurs:
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
- ukończona szkoła podstawowa

W programie m.in.:
- budowa wózków jezdniowych ,
- typy wózków jezdniowych,
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- wiadomości z zakresu bhp,
- czynności kierowcy-operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
- wiadomości o dozorze technicznym,
- praktyczna nauka jazdy wózkami,
- bezpieczna wymiana butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) oraz przystępują do egzaminu przed Komisją UDT.