Print

Kurs Kierownik Kolonii

Wtorek, 16 sierpień 2022 - czwartek, 01 wrzesień 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego , Al. Jana Pawła II 25a, pokój 906 (9 piętro), Stalowa Wola

telefon: 692-445-022 / mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Print Ochrona zdrowia i opieki

Celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku oraz zdobycie umiejętności i wiedzy w zakresie planowania, organizacji pracy i prowadzenia bezpiecznego wypoczynku w oparciu o obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne.

TERMIN SZKOLENIA: prowadzimy zapisy

WYMAGANIA OD KANDYDATÓW:

wiek powyżej 18 lat.

ukończona co najmniej szkoła dająca wykształcenie średnie

najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych w okresie ostatnich 15 lat, Oniekaralność

TEMATYKA SZKOLENIA:

planowanie pracy wychowawczej

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w tym obowiązujące przepisy

organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego

prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ:

10 godz.

SPRAWDZIAN WIEZY I UMIEJĘTNOŚCI

egzamin wewnętrzny

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma:

- zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej).