Print

Egzamin energetyczny w GR I,II,III

Wtorek, 21 czerwiec 2022

OKZ Rzeszów, al. Piłsudskiego 2, 35-959, Rzeszów

telefon:510 998 006 / mail:rzeszow@zdz.rzeszow.pl

Print Energetyczne

Rozpoczęcie egzaminu 21.06.2022 (wtorek) godz. 15:30

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 260,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.

Uczestnicy przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)