Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Poniedziałek, 22 listopad 2021 at 16:00

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu, Plac Bartosza Błowackiego 2, Tarnobrzeg, 39-400

Kom.: 692-445-017 / 510-998-017 / e-mail: tarnobrzeg@zdz.rzeszow.pl

Pedagogiczne

TRWA NABÓR NA m- LISTOPAD

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu, zgodnie z ramowym programem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kształcenia.

Ilość godzin szkolenia: 48

Dodatkowe informacje w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 692-445-017, 510-998-017