Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Sobota, 09 październik 2021 at 8:00

OKZ Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 2, Rzeszów, 35-959

17 862 95 18 / 510 998 006 / rzeszow@zdz.rzeszow.pl

Obróbka metali

Przygotowanie do pracy w charakterze operatora maszyn CNC

Przygotowanie do pracy operatora maszyn CNC: tokarek, frezarek, itp. Kurs zawiera również moduł podstaw programowania.