Kurs BHP

Piątek, 08 październik 2021 at 12:00

Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Plac Bartosza Błowackiego 2, Tarnobrzeg, 39-400

Kom.: 692-445-017/ 510-998-017 / e-mail: tarnobrzeg@zdz.rzeszow.pl

Visit the page of this event

BHP

08.10.2021r. godz. 12  - OKZ Tarnobrzeg zaprasza na kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe BHP:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Cel szkolenia:

• aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Event tags:
BHP kurs Tarnobrzeg