Kurs obsługi wózka jezdniowego IIWJO wraz z egzaminem UDT

Czwartek, 30 wrzesień 2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Świętego Ducha 8- Dom Rzemiosła II piętro, Jarosław

telefon: 692-445-014

Transportowe

Zapraszamy na kurs obsługi wózka jezdniwego II WJO z wymianą butli gazowej wraz z przystąpieniem do egzaminu UDT.

Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe z wymianą butli gazowej składa się z 38 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych pod okiem instruktora na placu manewrowym w Jarosławiu.  

 

Prowadzimy również szkolenie uzupełniające dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia wydawane przez UDT w kategorii II WJO.


W związku z zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Kurs przeznaczony jest dla: osób, które ukończyły szkolenie ”Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych” lub posiadają imienne zezwolenia , o których mowa w §4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003r poz. 603) i ubiegają się o uprawnienia do obsługi w/w urządzeń transportu bliskiego kategorii II WJO.

Do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego /Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r./

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne tylko terminowo:

a) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej iż do dnia 31 grudnia 2019r

b) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

c) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021r.

ZAPRASZAMY!