Kurs kosmetyczny

środa, 29 wrzesień 2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450

Visit the page of this event

Kosmetyczno-fryzjerskie

Kurs kosmetyczny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki. Po zakończeniu kursu kosmetycznego absolwent powinien posiadać wiadomości w zakresie :

 

Kurs kosmetyczny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu kosmetyczki. Po zakończeniu kursu kosmetycznego absolwent powinien posiadać wiadomości w zakresie :

 

anatomii i fizjologii człowieka,
podstawowych funkcji skóry jako narządu stanowiącego barierę między organizmem a środowiskiem,
racjonalnej pielęgnacji, zapobiegania powstawaniu defektów i chorób skóry,
tuszowania wad i podkreślania dodatnich cech urody,
podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa,
podstawowych czynników fizykalnych, takich jak czynniki termiczne, promieniowanie słońca oraz czynników wytwarzanych przez różne urządzenia,
przepisów prawa w sferze działalności gabinetu kosmetycznego,
podstawowych śreodków i surowców kosmetycznych,
zastosowania i właściwości ziół,
podstawowych zjawisk i pojęć psychologicznych.
Umiejętności w zakresie:

ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem,
wykonania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową,
wykonywania masażu twarzy, szyi i dekoltu,
wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań,
wykonywania depilacji woskiem ciepłym i zimnym,
udzialania porad,
właściwego stosowania różnych środków niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych,
wykonywania manicure i pedicure oraz masażu dłoni, przedramion i stóp,
obsługi i konserwacji aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, bhp i ppoż.,
organizacji pracy własnej,
organizacji gabinetu kosmetycznego i stanowisk pracy,
kontrolowania i przestrzegania prawidłowego przebiegu zabiegów kosmetycznych,
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej.
Wymagania :

Kandydaci na kurs kosmetyczny powinnni mieć wykształcenie średnie, wykazywać się dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu. Pożądane cechy psychofizyczne to : wytrzymałość i sprawność fizyczna, uzdolnienia manualne, zdolności organiztorskie, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Sposób zakończenia kursu :

Osoba która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r. poz 652) oraz suplement.