BHP

środa, 29 wrzesień 2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al.Jana Pawła II 25 A pok.906, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450, Stalowa Wola, 37 -450

Visit the page of this event

BHP

Szkolenie okresowe BHP
Kurs okresowy BPH dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie okresowe BHP
Kurs okresowy BPH dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Cel :

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu :

przepisów zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razi wypadku i w sytuacjach zagrożeń,
Celem jest również opanowanie przez uczestników szkoelnia wiedzy i umiejętności w zakresie :

organizowania, przygotowywania i prowadzenia prac z uwzględnieniem zabezpieczenia pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
organizacji stanowisk pracy w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniający bezpieczeństwo zatrudnionym pracownikom,
prowadzenia analiza i oceny materialnych warunków i organizacji pracy w zakładzie pracy i na stanowiskach pracy,
inicjowanie i planowanie działąń zmierzających do poprawy warunków pracy,
kształtowania warunków i organizacji pracy zapewniających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników, optymalizację ich wysiłku fizycznego i psychicznego oraz sprawności działania,
prowadzenie instruktażu na stanowisku pracy dal pracowników oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników,
zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach pracy.
Szkolenie przeznaczone jest dla :

pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych),
dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.
Wymagania - ukończone 18 lat.

Sposób zakończenia kursu :

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena uzyskana z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Event tags:
BHP szkolenie bhp