Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR)

Piątek, 24 wrzesień 2021 at 15:00

Ośrodek Kształcenia Zawodowego , Plac Bartosza Głowackiego 2, Tarnobrzeg, 39-400

tel. kom. 692-445-017 / tel. kom. 510-998-017 / e-mail: tarnobrzeg@zdz.rzeszow.pl

Transportowe

Rozpoczęcie kursu 24.09.2021r. godz.15

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w zakresie podstawowym lub rozszerzonym (cysterny).

Celem kursu - jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz do zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów.
Kurs kończy się egzaminem przed powołaną przez jednostkę prowadzącą kurs dwuosobową komisją, w skład której wchodzi przedstawiciel marszałka województwa

• szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
• szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7,

Ilość godzin:
- 24 godz. - kurs podstawowy
- 16 godz. - kurs specjalistyczny cysterny

Warunki uczestnictwa: Ukończone 21 lat życia. Prawo jazdy min. kat. B