fbpx

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Czwartek, 10 czerwiec 2021 at 16:00

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu, Plac Bartosza Błowackiego 2, Tarnobrzeg, 39-400

Kom.: 692-445-017 / 510-998-017 / e-mail: tarnobrzeg@zdz.rzeszow.pl

Pedagogiczne

Rozpoczęcie kursu 10.06.2021r. godz.16

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu, zgodnie z ramowym programem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem złożonym przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez organizatora kształcenia.

Ilość godzin szkolenia: 48

Dodatkowe informacje w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 692-445-017, 510-998-017