fbpx

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej w grupie I, II, III E i D

środa, 09 czerwiec 2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25 A pok. 906, Stalowa Wola

510998022, 692445022

Energetyczne

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego gr. I,II,III E i D

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznego w grupie I, II, III E i D.

Grupa I
Urządzeni, instlacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa III
Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 225,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.

Zakres szkolenia obejmuje:

przepisy prawne,
warunki techniczne dotyczące sieci, instalacji i rządzeń energetycznych,
zasady eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,
konserwacja i remonty sieci, instalacji i urządzeń energetycznych,
gospodarka paliwami i energią,
BHP i ppoż.,
ochrona środowiska naturalnego