fbpx

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych G1, G2, G3

Niedziela, 18 kwiecień 2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy, Dębica ul. H. Wagnera 4, Dębica, 39-200

Energetyczne

Egzamin pozwalajacy na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego G1, G2, G3 do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Uczestnicy przystępują do egzaminu przed Kkomisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki.

Zakres uprawnień energetycznych:

G1 - ELEKTRYCZNE

G2 - CIEPLNE

G3 - GAZOWE

EKSPLOATACJA I DOZÓR 

Miejsce: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Dębicy, ul. H. Wagnera 4 (budynek SP 10 w Dębicy)

Kontakt: 510998018