fbpx

Obsługa kas fiskalnych

Wtorek, 02 luty 2021 - sobota, 06 luty 2021

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25 A pok. 906, Stalowa Wola

tel. 510998022, 692445022, e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Ekonomiczno-finansowe

Kurs obsługi kas fiskalnych

Celem szkolenia jest przygotowanie do obsługi kas fisklanych. Wymagania wstępne dla kandydatów, ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.
Tematyka szkolenia :

ogólne wiadmości o kasach fiskalnych
zakup, instalacja i rejestracja kasy fiskalnej
przepisy prawne określające użytkowanie kas fiskalnych
budowa i obsługa kasy fiskalnej
programowanie kasy fiskalnej
rejestracja sprzedaży
raporty z kas fiskalnych

Szkolenie składa się z 14 godzin pod okiem instruktora na nowoczesnych kasach fiskalnych wraz z terminalem płatniczym. Po ukończonym szkoleniu słuchacz zdaje egzamin wewnętrzny oraz otrzymuje zaświadczenie ukończenia MEN wraz z suplementem oraz certyfikatem dzięki czemu jest zdolny do podjęcia pracy w branży handlowej, gdzie wymagana jest samodzielna praca na urządzeniach fiskalnych.