fbpx

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Sobota, 01 sierpień 2020

ŚWIĘTEGO DUCHA 8, Jarosław, 37-500

510998014

BHP

Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno- biurowych

Szkolenie skłąda się z kiludziesięciu godzin w zależności od wybranej grupy zawodowej i trwa od jednego do dwóch dni, Zagadnienia podczas kursu to m.in:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy,
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
Organizacja i metody kształtowania bhp w pracy,
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp,
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy,
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,
Problemy ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego.