fbpx

KURS ENERGETYCZNY

Data rozpoczęcia kursu: Wtorek, 14 styczeń 2020godz 14:50

OKZ Krosno, Mięsowicza 4, Krosno, 38-400

Energetyczne

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II

Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II

Grupa I
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.


Grupa II
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Obecnie opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 260,00 zł w obrębie jednej grupy urządzeń energetycznych.

Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z odbytego egzaminu. Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji.
Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez okres 5 lat od daty wystawienia.
W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wystawienia duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego