fbpx

TRWA NABÓR KURS Kierowca operator wózków jezdniowych napedzanych

Data rozpoczęcia kursu: Poniedziałek, 30 wrzesień 2019

OKZ Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25 A, pok. 409, Stalowa Wola, 37-450

510998022, 692445022

Transportowe

Kurs kierowca wózków jezdniowych

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem. Warunki stawiane kandydatom na kurs: - ukończone 18 lat - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie - ukończona szkoła podstawowa W programie m.in.: - budowa wózków jezdniowych , - typy wózków jezdniowych, - wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, - wiadomości z zakresu bhp, - czynności kierowcy-operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy, - wiadomości o dozorze technicznym, - praktyczna nauka jazdy wózkami, - bezpieczna wymiana butli gazowej w wózkach zasilanych gazem. Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz przystępują do egzaminu przed Komisją UDT.