TRWA NABÓR-KURS Kierowca operator wózków jezdniowych napedzanych

Data rozpoczecia kursu: Czwartek, 31 styczeń 2019

Zapisz sie na kurs

Strzyżów, ul.Przecłwaczyka 20, Strzyżów, 38-100

strzyzow@zdz.rzeszow.pl kom.692445010

Transportowe

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Warunki stawiane kandydatom na kurs:
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
- ukończona szkoła podstawowa

W programie m.in.:
- budowa wózków jezdniowych ,
- typy wózków jezdniowych,
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- wiadomości z zakresu bhp,
- czynności kierowcy-operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
- wiadomości o dozorze technicznym,
- praktyczna nauka jazdy wózkami,
- bezpieczna wymiana butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz przystępują do egzaminu przed Komisją UDT.