Kontakt

17 862 95 18
510 998 006
rzeszow@zdz.rzeszow.pl

Adres

OKZ Rzeszów
al. J. Piłsudskego 2
Rzeszów, 35-959

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

poniedziałek, 21 styczeń 2019 15:00

Pozostałe

Warunki stawiane kandydatom na kurs:
- ukończone 18 lat
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie
- ukończona szkoła podstawowa

W programie m.in.:
- budowa wózków jezdniowych ,
- typy wózków jezdniowych,
- wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,
- wiadomości z zakresu bhp,
- czynności kierowcy-operatora przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
- wiadomości o dozorze technicznym,
- praktyczna nauka jazdy wózkami,
- bezpieczna wymiana butli gazowej w wózkach zasilanych gazem.

Po ukończeniu szkolenia kursanci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz przystępują do egzaminu przed Komisją UDT.