Kontakt

692445020

Dodatkowe informacje

Adres

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul.Jakubowskiego 5
Sandomierz, 27-600

Eksploatacja, dozór urządzeń, instalacji i sieci Grupa I, II, III

piątek, 18 styczeń 2019

Energetyczne

 Przygotowanie do egzaminu - jesteśmy mobilni nasz wykładowca jest w stanie dojechać do każdego zakładu pracy
i przeprowadzić szkolenie w czasie wyznaczonym przez firmę.