Poniedziałek, 20 sierpień 2018

Sanok, ul. Matejki 7A, Sanok, 38-500

510 998 004 / 692 445 004 / sanok@zdz.rzeszow.pl

Transportowe

Zapraszamy na kurs:" Kierowca-operator wózków jezdniowych".

Praktyczny i teoretyczny kurs przygotowuje uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, oraz przygotowuje do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Zapraszamy na kurs:" Kierowca-operator wózków jezdniowych".

Praktyczny i teoretyczny kurs przygotowuje uczestników do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych, oraz przygotowuje do egzaminów przed Urzędem Dozoru Technicznego.

Terminy i godziny zajęć: uzależniamy od indywidualnych potrzeb słuchacza tak aby nie kolidowały z obowiązkami zawodowymi i prywatnymi. Organizujemy kursy indywidualne oraz grupowe.

Część teoretyczna: Na kursie wyjaśniamy słuchaczowi najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną obsługą wózków jezdniowych, czynnościami przed rozpoczęciem pracy, w trakcie wykonywane pracy i po zakończeniu pracy. Ponad to, omawiane są rodzaje, budowa wózków, ładunkoznawstwo, bezpieczna wymiana butli gazowe, oraz informacje o dozorze technicznym i poruszamy zagadnienia związane z eksploatacją oraz wymaganymi uprawnieniami w Unii Europejskiej.

Część praktyczna: po zakończeniu tej części kursant płynnie i bezpiecznie pobiera towar i go rozładowuje. Naszym zadaniem jest wyszkolenie uczestnika kursu na dobrego pracownika dla przyszłego pracodawcy.

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem tel.: 510 998 004, 692 445 004.

Zapraszamy!