Events on czwartek, 29 wrzesień 2022

Events List

Zapisy na kurs: "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym".

Czwartek, 15 wrzesień 2022 - piątek, 30 wrzesień 2022

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Stalowej Woli prowadzi zapisy na kurs Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Termin kursu: 30.09.2022 r. godz. 14:30

Zapisy i informacje:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 25 A pok. 906

/IX piętro/

Tel.: 510 998 022, 692 445 022

e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl

Rozpoczęciu kursu spawania w metodzie MAG lub TIG

środa, 28 wrzesień 2022 - niedziela, 23 październik 2022

Informujemy że od dnia 18 października 2022 roku rozpoczynamy kurs:
"Spawanie metodą MAG-135 i metodą TIG-141"Przygotowanie do wykonywania zawodu Spawacza.
Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania metodą MAG-135 (spawania łukowego w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą) i metodą TIG-141 (spawania łukowego elektrodą wolframową) w zakresie wykonywania spoin pachwinowych złączy blach i rur oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie.
Zapisy: tel. 510 998 007 / mail: mielec@zdz.rzeszow.pl

Odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych

Czwartek, 29 wrzesień 2022

Zapraszamy na weryfikację, odnowienie i poszerzenie uprawnień spawalniczych we wszystkich metodach.