Events on czwartek, 23 wrzesień 2021

Events List

SPAWANIE TIG-141, MAG-135, MMA-111, MIG-131

Czwartek, 23 wrzesień 2021

Kurs spawania w dowolnej metodzie (TIG, MAG, MMA, MIG).

Egzamin energetyczny: Gr. I,II,III E i D

Czwartek, 23 wrzesień 2021

Egzaminowanie kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z dozorem, eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych odbywa się w ZDZ przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Egzamin na uprawnienia energetyczne GR I GR II GR III

Czwartek, 23 wrzesień 2021

Rozpoczęcie egzaminu 23.09.2021 tj. czwartek godzina 16:00 (osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym Ośrodkiem celem przygotowania i uzupełnienia wniosku o sprawdzenie kwalifikacji).

Egzamin przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III