fbpx

Events on czwartek, 29 kwiecień 2021

Events List

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Poniedziałek, 12 kwiecień 2021 - piątek, 30 kwiecień 2021

Kurs ABC Przedsiębiorczości
Cel kursu :

Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z mechanizmami i intrumentami rynkowymi, nizbędnymi do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zakres szkolenia obejmuje :

rejestracja działalności gospodarczej i zarządzenie firmą,
marketing,
zarządzenie finansami w własnej firmie, podatki,
możliwości pozyskiwania środków na rozwój firmy,
przygotowanie biznes planu,
zgłaszanie do ubezpieczenia i rozliczanie składek ZUS.
Po ukończeniu kursu absolwenci będą mogli :

ustalać cele strategiczne, taktyczne oraz operacyjen,
decydować o podziale pracy i jej delegowaniu (określać cel istnienia każdego indywidualnego stanowiska pracy, tzn. określać zadania oraz wynikające z nich czynności pracownika, określać uprawnienia umożliwiające pracownikowi wykonanie tych zadań oraz zakres odpowiedzialności za ich wykonanie : przydzielać część własnych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności innej osobie,
współdziałać z ludźmi (wywierać wpływ, komunikować się, motywować),
kontrolować, oceniać osiągnięte wyniki, porównywać je z zaplanowanymi celami, powodować naprawy ewentualnych niedociągnięć lub korygować plan.
Wymagania stawiane kandydatom na kurs :

Ukończone 18 lat.

Sposób zakończenia kursu :

 Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U z 2019 r. poz.652) oraz suplement.

Kontakt:

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W STALOWEJ WOLI

37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 25A, IX p. pok. 906
Kom.: 692-445-022 / 510-998-022
e-mail: stalowawola@zdz.rzeszow.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wtorek, 27 kwiecień 2021 - sobota, 01 maj 2021

SZKOLENIE ABC PRZEDSIEBIORCZOŚCI - ZAKŁADANIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Obsługa generatora ozonu i ozonowanie pomieszczeń w placówkach oświatowych

środa, 28 kwiecień 2021 - poniedziałek, 03 maj 2021

Obsługa generatora ozonu i ozonowanie pomieszczeń

FRYZJER

środa, 28 kwiecień 2021 - piątek, 28 maj 2021

Kurs Fryzjer

Kurs okresowy BPH dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno -biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

środa, 28 kwiecień 2021 - czwartek, 20 maj 2021

Kurs okresowy BPH dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz osób pracujących na stanowiskach robotniczych.

Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

środa, 28 kwiecień 2021 - piątek, 28 maj 2021

Kierowca - operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

Kurs kosmetyczny

środa, 28 kwiecień 2021 - piątek, 21 maj 2021

Kurs kosmetyczny