fbpx

Kursy w sobota, 25 styczeń 2020

Wykaz kursów

Kurs Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR)

Data rozpoczęcia kursu: Sobota, 25 styczeń 2020godz 8:00

Rozpoczęcie kursu 25.01.2020r. godz.8

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do wykonywania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych różnych klas w przewozie drogowym oraz zapobiegania i usuwania zagrożeń powstałych w związku z dokonywanymi przewozami tych towarów.