fbpx

Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Wykaz kursow

Kurs uzupełniający do egzaminu UDT kat. IIWJO

Data rozpoczecia kursu: Piątek, 21 czerwiec 2019

Szkolenie uzupełniające dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO
W związku z zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Pracownik ds. kadr i płac TRWA NABÓR

Data rozpoczecia kursu: Piątek, 21 czerwiec 2019

Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń.

Egzamin energetyczny - TRWA NABÓR

Data rozpoczecia kursu: Piątek, 21 czerwiec 2019

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Wikliniarstwo TRWA NABÓR

Data rozpoczecia kursu: Piątek, 21 czerwiec 2019

Oferujemy kurs w zakresie wiadomości terotecznych i praktycznych z tematyki "Wikliniarstwo"

TRWA NABÓR-KURS Kurs uzupełniający do egzaminu UDT kat. IIWJO

Data rozpoczecia kursu: Poniedziałek, 24 czerwiec 2019

Szkolenie uzupełniające dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO
W związku z zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grup I, II i III

Data rozpoczecia kursu: Poniedziałek, 24 czerwiec 2019 godz 8:00

W programie min.:
- Rodzaje, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grup I, II i III
- Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach grup I, II i III: konserwacja, remonty, montaż
- Ochrona przeciwporażeniowa, przepisy bhp i ppoż.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom porażonym

Po kursie jego uczestnicy przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

Data rozpoczecia kursu: Poniedziałek, 24 czerwiec 2019 godz 15:30

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 8:00

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Egzamin energetyczny

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 15:00

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Kurs na prawo jazdy kat. B

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 16:00

W cenie kursu uczestnicy otrzymują:

możliwość jazdy po placu egzaminacyjnym WORD Rzeszów

naukę jazdy samochodem identycznym jak na egzaminie państwowym

materiały dydaktyczne z bazą pytań egzaminacyjnych

 Istnieje możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach w okresie trwania szkolenia.

Na szkolenie zapraszamy także osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ucząc się w Ośrodku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie cały kurs realizujesz na samochodzie, na którym też zdajesz egzamin państwowy w WORD Rzeszów.

TRWA NABÓR-KURS Pierwsza pomoc przedmedyczna

Data rozpoczecia kursu: środa, 26 czerwiec 2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Strzyżowie zaprasza na kurs "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA"

Spawanie metodą E-111 i G-311

Data rozpoczecia kursu: środa, 26 czerwiec 2019 godz 15:30

Podniesienie uprawnień dla osób posiadających podstawy spawania. Przy zapisie do 14 czerwca 10% ZNIŻKI!!!

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

Data rozpoczecia kursu: środa, 26 czerwiec 2019 godz 15:30

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Spawanie metodą TIG doczołowo

Data rozpoczecia kursu: środa, 26 czerwiec 2019 godz 15:30

Podniesienie uprawnień dla osób posiadających podstawy spawania. Przy zapisie do 14 czerwca 10% ZNIŻKI!!!

Spawanie metodą MAG-135 i metodą TIG-141

Data rozpoczecia kursu: środa, 26 czerwiec 2019 godz 15:30

Przygotowanie do wykonywania zawodu Spawacza. Przy zapisie do 14 czerwca 10% ZNIŻKI!!!

Kurs BHP

Data rozpoczecia kursu: Czwartek, 27 czerwiec 2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu zaprasza na kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Kurs BHP

Data rozpoczecia kursu: Piątek, 28 czerwiec 2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu zaprasza na kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Doradztwo w zakresie środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające

Data rozpoczecia kursu: Czwartek, 04 lipiec 2019 godz 8:00

Rozpoczęcie kursu 04.07.2019r. godz.8

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin