Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Events List

Glazurnik

środa, 28 grudzień 2022

Trwają zapisy.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

 

 


Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu glazurnika

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

środa, 28 grudzień 2022

Zapraszamy do odbycia kursu: Technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy II i III

Czwartek, 29 grudzień 2022

Rozpoczęcie kursu 12.12.2022 (poniedziałek) godz. 15:30

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

 

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie II i III

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

Piątek, 30 grudzień 2022

Rozpoczęcie kursu 15.12.2022 (czwartek) godz. 15:30

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Piątek, 30 grudzień 2022

Kurs BHP okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjno- biurowych

Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Sobota, 31 grudzień 2022

Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - TRWAJĄ ZAPISY

Kurs obsługi kas fiskalnych - TRWA NABÓR

Sobota, 31 grudzień 2022

Kurs obsługi kas fiskalnych- TRWA NABÓR

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Sobota, 31 grudzień 2022

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - TRWAJĄ ZAPISY

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych - prowadzimy nabór

Wtorek, 03 styczeń 2023

- Zapoznanie z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
- Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych
osprzętem wózka oraz do jego obsługi,
- Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy,
bezpieczeństwa przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

BHP - okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników na stan. robotniczych i admin.-biurowych

Wtorek, 03 styczeń 2023

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
Organizacja i metody kształtowania bhp w pracy
Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Organizacja i metody szkolenia w zakresie bhp
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy
Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
Problemy ochrony p.poż. i ochrony środowiska naturalnego

Kurs - Diagnosta samochodowy

Wtorek, 03 styczeń 2023

Kurs Diagnosta Samochodowy - trwają zapisy

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Wtorek, 03 styczeń 2023 at 9:00

Rozpoczęcie 03.01.2023r. godz. 9

Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie/Operator obrabiarek CNC

środa, 04 styczeń 2023

Trwają zapisy.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy I

środa, 04 styczeń 2023

Rozpoczęcie kursu 12.12.2022 (poniedziałek) godz. 15:30

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie I

Glazurnik

środa, 04 styczeń 2023

Trwają zapisy.

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

 

 


Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu glazurnika

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy II i III

Czwartek, 05 styczeń 2023

Rozpoczęcie kursu 12.12.2022 (poniedziałek) godz. 15:30

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

 

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie II i III

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

Piątek, 06 styczeń 2023

Rozpoczęcie kursu 15.12.2022 (czwartek) godz. 15:30

Nie zwlekaj zapisz się już dziś !!!

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Kurs obsługi kas fiskalnych - TRWA NABÓR

Sobota, 07 styczeń 2023

Kurs obsługi kas fiskalnych- TRWA NABÓR

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Sobota, 07 styczeń 2023

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym - TRWAJĄ ZAPISY

Kurs - Diagnosta samochodowy

Wtorek, 10 styczeń 2023

Kurs Diagnosta Samochodowy - trwają zapisy