Kalendarz kursów organizowanych przez ZDZ Rzeszów

Wykaz kursow

Doradztwo w zakresie środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające

Wtorek, 26 marzec 2019 -

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin

Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Wtorek, 26 marzec 2019

Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych

Wtorek, 26 marzec 2019

Trwa nabór !!!

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów, domach dla bezdomnych.

Kursy BHP

Wtorek, 26 marzec 2019

Kurs BHP

Kurs spawania metodą TIG-141

środa, 27 marzec 2019

Zapraszamy na kurs spawania w metodzie TIG-141 -spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

(Wykonywanie spoin pachwiniwych złączy blach i rur) oraz poszerzenie na stal nierdzewną.

TRWA NABÓR !

Kurs spawania w metodzie MAG-135

środa, 27 marzec 2019

Zapraszamy na kurs spawania w metodzie MAG-135 -spawanie elektrodą metalową w osłonie gazów aktywnych.

(Wykonywanie spoin pachwiniwych złączy blach i rur).

TRWA NABÓR !

Kurs spawania metodą gazową oraz elektryczną

środa, 27 marzec 2019

Zapraszamy na kurs spawania w metodzie gazowej G-311 (spawanie acetylenowo-tlenowe) oraz w metodzie MMA-111 (spawanie elektrodą otuloną)

TRWA NABÓR !!!

Spawanie metodą MAG-135 i metodą TIG-141

środa, 27 marzec 2019 at 15:30

Przygotowanie do wykonywania zawodu Spawacza.

Spawanie metodą TIG doczołowo

środa, 27 marzec 2019 at 15:30

Podniesienie uprawnień dla osób posiadających podstawy spawania.

Spawanie metodą E-111 i G-311

środa, 27 marzec 2019 at 15:30

Podniesienie uprawnień dla osób posiadających podstawy spawania.

Kurs na prawo jazdy kat. B

środa, 27 marzec 2019 at 16:00

Zapisując się na szkolenie do końca marca zapłacisz tylko 1050 zł

 W cenie kursu uczestnicy otrzymują:

30 min jazdy po placu egzaminacyjnym WORD Rzeszów

naukę jazdy samochodem identycznym jak na egzaminie państwowym

materiały dydaktyczne z bazą pytań egzaminacyjnych

 Istnieje możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach w okresie trwania szkolenia.

Na szkolenie zapraszamy także osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ucząc się w Ośrodku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie cały kurs realizujesz na samochodzie, na którym też zdajesz egzamin państwowy w WORD Rzeszów.

Kurs Kucharz I i II stopnia

Czwartek, 28 marzec 2019

Zapraszamy na kurs Kucharza I i II stopnia w Jarosławiu. 

Cel szkolenia to teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kucharza małej gastronomii.

TRWA NABÓR !!!

Kurs BHP

Czwartek, 28 marzec 2019

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Mielcu zaprasza na kurs BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych

Czwartek, 28 marzec 2019 at 15:30

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Kurs opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

Piątek, 29 marzec 2019

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Kurs BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych TRWA NABÓR

Piątek, 29 marzec 2019

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Egzamin w zakresie uprawnień energetycznych TRWA NABÓR

Piątek, 29 marzec 2019

Egzamin do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III

Kurs obsługi kas fiskalnych TRWA NABÓR

Piątek, 29 marzec 2019

Podczas szkolenia kursant zapozna się z przepisami regulującymi zasady zastosowania kas fiskalnych w placówkach handlowych, oraz nauczy się kolejności działań wykonywanych podczas ich obsługi.

Kurs uzupełniający do egzaminu UDT kat. IIWJO

Piątek, 29 marzec 2019

Szkolenie uzupełniające dla osób przystępujących do egzaminu na uprawnienia dozoru technicznego w kategorii II WJO
W związku z zmianą przepisów dotyczących użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym zmienia się forma uzyskiwania uprawnień do operowania wózkami podnośnikowymi.

Wikliniarstwo TRWA NABÓR

Piątek, 29 marzec 2019

Oferujemy kurs w zakresie wiadomości terotecznych i praktycznych z tematyki "Wikliniarstwo"