Events in Rzeszów

Events List

Glazurnik

Sobota, 22 styczeń 2022 at 9:00

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu glazurnika

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Poniedziałek, 24 styczeń 2022 at 8:00

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy I

Wtorek, 01 luty 2022 at 15:30

Rozpoczęcie kursu 01.02.2022 godz. 15:30

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie I

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy II i III

Poniedziałek, 07 luty 2022 at 15:30

Rozpoczęcie kursu 07.02.2022 godz. 15:30

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach II i III

Egzamin energetyczny

Czwartek, 10 luty 2022 at 15:00

Rozpoczęcie egzaminu godz.15:00

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.