fbpx

Kursy w OKZ Rzeszów

Wykaz kursów

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Data rozpoczęcia kursu: Sobota, 22 luty 2020godz 9:00

Kurs przygotowujący do zawodu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarki, frezarki, wiertarki), zawierający elementy programowania

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy II i III

Data rozpoczęcia kursu: Poniedziałek, 24 luty 2020godz 15:30

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupach II i III

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

Data rozpoczęcia kursu: Poniedziałek, 24 luty 2020godz 15:30

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grupy I

Data rozpoczęcia kursu: Poniedziałek, 24 luty 2020godz 15:30

Zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji i dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w grupie I

Egzamin energetyczny

Data rozpoczęcia kursu: Czwartek, 05 marzec 2020godz 15:30

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.