fbpx

Kursy w OKZ Rzeszów

Wykaz kursow

Przygotowanie do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie grup I, II i III

Data rozpoczecia kursu: Poniedziałek, 24 czerwiec 2019 godz 8:00

W programie min.:
- Rodzaje, budowa oraz zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci grup I, II i III
- Prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach grup I, II i III: konserwacja, remonty, montaż
- Ochrona przeciwporażeniowa, przepisy bhp i ppoż.
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom porażonym

Po kursie jego uczestnicy przystępują do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Kierowca - operator wózków jezdniowych napędzanych

Data rozpoczecia kursu: Poniedziałek, 24 czerwiec 2019 godz 15:30

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji potrzebnych do samodzielnej obsługi wózka jezdniowego wraz z osprzętem.

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 8:00

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie zasad organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Egzamin energetyczny

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 15:00

Egzamin pozwalający na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego grup I, II, III do pracy na stanowiskach dozoru i eksploatacji.

Kurs na prawo jazdy kat. B

Data rozpoczecia kursu: Wtorek, 25 czerwiec 2019 godz 16:00

W cenie kursu uczestnicy otrzymują:

możliwość jazdy po placu egzaminacyjnym WORD Rzeszów

naukę jazdy samochodem identycznym jak na egzaminie państwowym

materiały dydaktyczne z bazą pytań egzaminacyjnych

 Istnieje możliwość płatności w nieoprocentowanych ratach w okresie trwania szkolenia.

Na szkolenie zapraszamy także osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ucząc się w Ośrodku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie cały kurs realizujesz na samochodzie, na którym też zdajesz egzamin państwowy w WORD Rzeszów.