Kursy w OKZ Sandomierz

Wykaz kursow

Doradztwo w zakresie środków ochrony roślin - szkolenie uzupełniające

Wtorek, 26 marzec 2019 -

Szkolenie dla osób sprzedających środki ochrony roślin