Kursy z kategorii - Obróbka metali

Wykaz kursow

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

Sobota, 23 marzec 2019 at 9:00

Kurs przygotowujący do zawodu operatora obrabiarek sterowanych numerycznie (tokarki, frezarki, wiertarki), zawierający elementy programowania