fbpx

Poziom II - wykonywanie spoin czołowych blach.

Poziom II - wykonywanie spoin czołowych blach

Szkolenie teoretyczne i praktyczne mające na celu zdobycie umiejętności spawania w zakresie wykonywania spoin doczołowych złączy blach oraz uzyskanie uprawnień w odpowiednim zakresie wg wymagań normy PN-EN ISO 9606

Po ukończeniu kursu Absolwent będzie znał:zasady spawania w zakresie w

 • wykonywania spoin doczołowych złączy blach
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów podstawowych poszczególnych grup stali lub aluminium oraz podstawy ich wytwarzania (w zależności od materiałowego zakresu kursu),
 • oznaczenia i zastosowanie materiałów dodatkowych i ich produkcję,
 • obróbkę cieplną złączy spawanych,
 • niezgodności spawalnicze oraz kontrolę i badania materiałów i złączy spawanych,
 • zasady unikania i usuwania niezgodności spawalniczych,
 • przyczyny i skutki naprężeń oraz odkształceń spawalniczych,
 • podstawowe wiadomości z elektrotechniki,
 • działanie i obsługę urządzeń oraz osprzętu spawalniczego,
 • podstawowe przepisy bhp i ppoż., wymagania przepisów, norm i wytycznych związanych ze szkoleniem, egzaminowaniem i nadawaniem uprawnień spawalniczych,
 • zasady oszczędzania materiałów, energii i urządzeń

oraz umiał:

 • przygotować elementy do spawania (w tym brzegi do spawania),
 • dobierać materiały dodatkowe (gatunek i średnicę) dla danego materiału podstawowego (gatunek, grubość),
 • czytać rysunki konstrukcji spawanych,
 • uruchamiać i obsługiwać urządzenia spawalnicze,
 • dobierać parametry spawania,
 • wykonywać spoiny doczołowe blach w poszczególnych pozycjach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
 • oceniać jakość wykonywanych przez siebie złączy spawanych,
 • stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej i obsługiwać podręczny sprzęt przeciwpożarowy,

Kurs obejmuje naukę spawania spoin doczołowych blach w następującym zakresie:

wykonywanie spoin czołowych blach

Pozycje spawania
PA – podolna
PC – naścienna
PE – pułapowa
PF – pionowa z dołu do góry
PG – pionowa z góry na dół