fbpx

TRWA NABÓR-KURSY BHP

Data rozpoczęcia kursu: Poniedziałek, 30 wrzesień 2019

Strzyżów, ul.Przecłwaczyka 20, Strzyżów

strzyzow@zdz.rzeszow.pl kom.692445010

Zapytanie o kurs

BHP

- Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości.

 • Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, dla pracowników administracyjno-biurowych, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Przypominamy, że:
  1. Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników-nie rzadziej niż raz w roku.
  2. Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.
  Szkolenie przeznaczone jest dla:
  a) Pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami.
  b) Innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).
  3. Szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.