Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych. Trwa nabór na miesiąc czerwiec 2018r.

Celem szkolenia jest: przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych

Tematyka szkolenia:
- wiadomości o dozorze technicznym,
- wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją wózków,
- budowa wózków,
- konserwacja wózków,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- zajęcia praktyczne,

Ilość godzin:
- 69, w tym 64 godziny teorii i 5 godzin zajęć praktycznych dla każdej 4-osobowej grupy;

Warunki uczestnictwa:
- ukończone 18 lat,
- elementarna wiedza z dziedziny mechaniki technicznej;
- aktualne uprawnienia z zakresu eksploatacji do 1 kV;

Termin rozpoczęcia: trwa nabór na miesiąc czerwiec 2018r.
Dokładna data i godzina zostanie podana na stronie internetowej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć;

Dodatkowe informacje:
Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kwalifikacje osób zgodnie z:
• ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
• rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849), zmienionym rozporządzeniem z dnia 20 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 426), wydanym na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze technicznym.
Po ukończenia kursu następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym RP.