Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

FB ZDZRzeszow

OKZ Lubaczów

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W LUBACZOWIE

OKZ lubaczow
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 25
Tel.: 016 632-12-74, Fax.: 016 632-12-74, Kom.: 0 692-445-016

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skype: okz.lubaczow_zdzrzeszow

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

FB OKZ Lubaczow

 

Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów/ szkoleń.

kfs

Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy i wymiar czasu pracy zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia finansowanego w ramach KFS. Co więcej pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy może skorzystać z w/w wsparcia.
Na co można przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Środki KFS rozdysponowywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy i mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Zakres działań finansowanych przez pracodawcę, możliwych do objęcia wsparciem środkami KFS, obejmuje:

  •  kursy oraz studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie oraz psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub bilans całkowity nie przekracza 2 min. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
W roku 2016 środki z KFS, którego dysponentem są Powiatowe Urzędy Pracy, będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących tj. pracowników i pracodawców w wieku od 18 lat.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie informuje o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wysokiej jakości kursów/ szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ZAPRASZAMY!


W ramach działalności statutowej Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Lubaczowie organizuje i przprowadza kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika i mistrza w takich zawodach jak m.in.: kucharz, betoniarz-zbrojarz, blacharz samochodowy, brukarz, cieśla, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fotograf, fryzjer, glazurnik, kamieniarz, kominiarz,lakiernik samochodowy, malarz-tapeciarz, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji gazowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci cieplnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, monter-elektronik, murarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, posadzkarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, szklarz budowlany, ślusarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, tkacz, wulkanizator, i in. .Ośrodek Kształcenia Zawodowego przeprowadza także kursy pedagogiczne – po których słuchacze (po pozytywnym złożeniu egzaminu) otrzymują tytuł instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Osoba posiadająca tytuł mistrza w zawodzie i zaliczony egzaminem przed PKE kurs pedagogiczny ma prawo szkolenia uczniów w wyuczonym zawodzie. Może to robić na rachunek własny, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, bądź na rachunek pracodawcy, u którego jest zatrudniona.


W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy

Tytuł Odsłony
Pracownik administracyjno-biurowy. Trwa nabór. 2008
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Termin rozpoczęcia 26.01.2017 r. – godz. 15.00 1628
Magazynier - kierowca wózka widłowego. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 1601
Kelner. Trwa nabór. 1267
Opiekunka osób starszych. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 1189
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 1073
Gospodarka magazynowa z obsługą kas fiskalnych. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 1065
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 1052
Spawanie metodą TIG-141 (spawanie łukowe elektrodą wolframową). Wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach i rur. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 1026
Metodyka instruktażu BHP na stanowisku pracy. Trwa nabór. 1012
Bezpieczna wymiana butli gazowych w wózkach jezdniowych gazem. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od naboru. 992
Organizacja przyjęć okolicznościowych - catering. Trwa nabór. 967
Spawanie metodą MIG-131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub MAG-135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą). Wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach. Kurs organizowany cyklicznie w zależności od nabor 844