Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

OKZ Jarosław

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W JAROSŁAWIU

jaroslaw
37-500 Jarosław, ul. Świętego Ducha 8
Tel.: 016 621-47-37, Fax.: 016 621-47-37, Kom.: 0 692-445-014

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Skype: okz.jaroslaw_zdzrzeszow

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Kursy w OKZ Jarosław


 

plakat jaroslaw


Informacje dla pracodawców: Krajowy Fundusz Szkoleniowy – zasady dofinansowania kursów/ szkoleń.

kfs

Pracodawco! Skorzystaj z dofinansowania kursów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ten sposób możesz podnieść kwalifikacje zawodowe zarówno swoje jak i swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) - adresowany jest do pracodawców, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących, celem KFS jest przeciwdziałanie utracie pracy z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy i wymiar czasu pracy zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia finansowanego w ramach KFS. Co więcej pracodawca na takich samych zasadach jak jego pracownicy może skorzystać z w/w wsparcia.
Na co można przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Środki KFS rozdysponowywane są przez Powiatowe Urzędy Pracy i mogą być przeznaczone na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Zakres działań finansowanych przez pracodawcę, możliwych do objęcia wsparciem środkami KFS, obejmuje:

  •  kursy oraz studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie oraz psychologiczne wymagane do podjęcia pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców (przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub bilans całkowity nie przekracza 2 min. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
W roku 2016 środki z KFS, którego dysponentem są Powiatowe Urzędy Pracy, będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących tj. pracowników i pracodawców w wieku od 18 lat.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jarosławiu informuje o możliwości zorganizowania i przeprowadzenia wysokiej jakości kursów/ szkoleń dla pracodawców i ich pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

ZAPRASZAMY

W najbliższym czasie rozpoczynamy następujące kursy

Tytuł Odsłony
Kasjer walutowo-złotowy. Trwa nabór. 6722
Fryzjer damsko-męski. Trwa nabór. 5499
Palacz CO. Trwa nabór. 2811
Spawanie (kursy 1-go stopnia, spoiny pachwinowe), (kursy 2-go stopnia, spoiny czołowe), (kursy 3-go stopnia, złącza doczołowe rur). Trwa nabór. 2679
Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem i raportowaniem. Trwa nabór. 2378
Szkolenie z zakresu kadr i księgowości. Trwa nabór. 2235
Kucharz. Trwa nabór. 2224
Kelner. Trwa nabór. 2001
Spawanie metodą TIG-141. Wykonywanie doczołowych złączy blach. Trwa nabór. 1960
Spawanie metodą TIG -141. Wykonywanie doczołowych złączy blach ze stali nierdzewnej II stopnia. Trwa nabór. 1954
Spawanie łukowe elektrodą otuloną - 111. Wykonywanie doczołowych złączy blach. Trwa nabór. 1867
Hakowy dźwignic. Trwa nabór. 1862
BHP - szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Trwa nabór. 1852
Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejem, gazem. Trwa nabór. 1802
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Trwa nabór. 1793
Kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego lub odnowienie uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, instalacji i urządzeń grupy I, II, III. Trwa nabór. 1743
Spawanie acetylenowo-tlenowe - 311. Wykonywanie złączy doczołowych rur w pozycji pionowej (PF) i naściennej (PC). Trwa nabór. 1732
BHP - szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. Trwa nabór. 1702
Szkolenia z zakresu sprzedaży. Trwa nabór. 1594
Spawanie metodą MIG-131 (spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą) lub MAG-135 (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą). Wykonywanie spoin pachwinowych złączy blach. Trwa nabór. 1589
Pracownik ochrony niekwalifikowany. Trwa nabór. 1397
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej. Trwa nabór. 1248